Pozornost in koncentracija

Skupinski učni program Pozornost in koncentracija je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole.

Cilj programa je razvijanje otrokove pozornosti in koncentracije, urjenje spomina in pridobivanje učnih spretnosti.

Skozi različne didaktične in gibalne igre ter s pomočjo specifičnih vaj in nalog, bo otrok razvijal naslednja področja:

Mind-Blowing-Tips-To-Increase-Brain-Power-Of-Your-Kids

Področje  pozornosti
in  koncentracije

 • Vizualna pozornost in koncentracija
 • Slušna pozornost in koncentracija
 • Urjenje spomina
Portrait of smiling little girl working with plasticine in art and craft class of development school

Področje  učnih
spretnosti

 • Bralno razumevanje
 • Tehnike in strategije učenja
 • Izražanje (besedno in nebesedno)
 • Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil
prepping-for-kindergarten

Emocionalno
področje

 • Razvijanje pozitivne samopodobe
 • Krepitev samozaupanja
 • Premagovanje stresa
 • Tehnike samokontrole
Maksimalno prilagajanje

V učno skupino je vključenih 4 do 8 otrok, kar omogoča maksimalno prilagajanje potrebam vsakega
posameznika. 

Na ta način vsi otroci napredujejo po svojih zmožnostih.

Po dogovoru.

Spletna stran uporablja piškotke, ki izboljšajo uporabniške izkušnjo.