Pedagoška
obravnava otroka

Pedagoška obravnava otroka se izvaja individualno. Namenjena je predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem.

Je najustreznejša oblika pomoči za premagovanje primanjkljajev posameznika. Otroku omogoča napredek na njegovih šibkih področjih, vzpodbuja močna področja ter gradi njegovo pozitivno samopodobo.
Področje učnih spretnosti

• Motorika in grafomotorika
• Prostorska in časovna orientacija
• Učenje branja in pisanja
• Bralno razumevanje
• Razumevanje daljših in kompleksnejših navodil
• Izražanje (besedno in nebesedno)
• Tehnike in strategije učenja (učenje učenja)

Emocionalno področje

• Krepitev samozaupanja
• Razvijanje pozitivne samopodobe
• Premagovanje stresa
• Tehnike samokontrole

Testiranje

• Test motenj branja in pisanja
• Bralni test
• Testiranje bralnih zmožnosti

Področje pozornosti in koncentracije

• Vizualna pozornost in koncentracija
• Slušna pozornost in koncentracija
• Urjenje spomina

Področje govornih spretnosti
• Izvajanje logopedskih vaj

Termini izvajanja individualnih obravnav so po dogovoru.

Spletna stran uporablja piškotke, ki izboljšajo uporabniške izkušnjo.